ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์