ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ใน International Conference on Education of Language, Literature and Culture

อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมสัมมนานานาชาติ International Conference on Education of Language, Literature and Culture 2017 จัดโดย มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมุฮัมมาดียะห์สุมาตราอูตารา เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย

TOP