อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ใน International Conference on Education of Language, Literature and Culture