ข่าวทั่วไป

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ม.วลัยลักษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดี ศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป "ภาพรวมงานประกันคุณภาพการศึกษา" พร้อมด้วยนายอวยพร เรืองศรี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ บรรยายสรุป "ภาพรวมการบริหารจัดการส่วนส่งเสริมวิชาการ" และนางสาวรวิวรรณ พุฒทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ บรรยายสรุป "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

ภาพกิจกรรม

TOP