ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค (ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี)