ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค (ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี)

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี) ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ ลานแอโรบิค บริเวณข้างสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP