ข่าวสมัครงาน

ปิดรับสมัครผู้สนใจเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ได้จำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว จึงขอแจ้งปิดการรับสมัครก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้สมัครเข้ามาแล้วจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อแจ้งการนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

TOP