ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Application of Membrane Technology in Environmental Engineering และ Issue of Emerging Contaminants in Environment โดย Professor จาก Chung Yuan University ประเทศไต้หวัน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Chung Yuan University ประเทศไต้หวัน จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Application of Membrane Technology in Environmental Engineering และ Issue of Emerging contaminants in Environment โดย Professor Sheng-Jie You และ Assistant Professor Jheng-Jie Jiang จาก Department of Environmental Engineering, Chung Yuan University ประเทศไต้หวัน

โอกาสนี้ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาดังกล่าวในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 11.20 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถตอบกลับการเข้าร่วมสัมนาภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารีฟ เจะเซ็ง หมายเลขภายใน 2462 หรือ 099-8589615


TOP