สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Application of Membrane Technology in Environmental Engineering และ Issue of Emerging Contaminants in Environment โดย Professor จาก Chung Yuan University ประเทศไต้หวัน