รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา