มวล.ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9