ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมภาพยนตร์สารคดี

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรเอเชียศึกษา สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์สารคดีอิสราเอล และประสบการณ์การทำวิจัยกับชนเผ่าเบดูอินในทะเลทราย โดย Dr.Joshua Schmidt อาจารย์ประจำ Dead Sea and Arava Science Center under the auspices of Ben-Gurion University, Israel ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP