ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกทีมเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเก็บข้อมูลงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. คุณอุบลรัตน์ แวแยง และทีม
2. คุณพรพรรษา จิตรากูล และทีม

ทั้งนี้ ขอให้ทีมเก็บข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ทีม มารับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP