ข่าวทั่วไป

ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 5 ณ รร.อำมาตย์พิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือ ร้านอาศรมยาวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ เพื่อให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพแก่น้องๆ นักเรียนจำนวนประมาณ 100 คน ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "ยาน่ารู้ ..ที่อาจจะยังไม่รู้" โดยมีอาจารย์ ภญ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

TOP