ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 5 ณ รร.อำมาตย์พิทยานุสรณ์