ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 121 คน จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 6 ฐานความรู้ ได้แก่ 1. ผ่ากบพบรัก 2. จิ๊กซอร์มนุษย์ 3. ปิดแฟ้มคดีเด็ด 4. เปิดโลกใต้เลนส์ 5. สเลอปี้ และ 6. เยี่ยมชมอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2053

TOP