ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยเชิงพื้นที่ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 นั้น
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 9 มีนาคม 2555

TOP