ม.วลัยลักษณ์ รับบริจาคเงิน ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม