ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ประกอบด้วย นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1 นายสมภพ สุวัธนเมธากุล ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 นายวิฑูรย์ ภูษณะดิลก ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาท่าศาลา และนางปิยนันท์ พันธ์พานิช รองผู้จัดการบริการลูกค้า สาขาท่าศาลา เข้าเยี่ยมและสวัสดีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับรองอธิการบดี

TOP