ผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์