ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่