ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับวิทยากรจาก Temasek Polytechnic สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Samuel Ang , Director of Innovation & Enterpreneurship จาก Temasek Polytechnic” ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง Innovation & Enterpreneurship by Temasek Polytechnic พร้อมรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยของนักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายจักรกฤษณ์ สงดำ ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP