ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับวิทยากรจาก Temasek Polytechnic สิงคโปร์