เด็กนิเทศ มวล. จัดกิจกรรมมหัศจรรย์พลังผักและผลไม้เพื่อน้อง