ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189"หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และคลินิกเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189" ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ.อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (CMTE 11.5 คะแนน)

ผู้สนใจสามารถโอนค่าลงทะเบียนจำนวน 3,000 บาท ได้ที่

ชื่อบัญชี "การประชุมวิชาการ ISO-15189 (2018)"
บัญชีเลขที่ 828-0-92925-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/mFwfYd หรือ QR code ส่งหลักฐานการโอนชำระค่าลงทะเบียนไปที่ wiyadakwanhian@gmail.com หรือแนบไฟล์ในแบบฟอร์มใบสมัครนี้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/mFwfYd

TOP