ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็กผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน และ ศ. น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมด้วยอาจารย์สัตวแพทย์และคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ประชุมติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งลงตรวจความคืบหน้า ณ สถานที่จริงของงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็กทั้งงานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานสถาปัตยกรรมและงานครุภัณฑ์บางส่วน พบว่ามีงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ 30% เป็นไปตามแผนงาน และคาดว่างานปรับปรุงทั้งหมดจะเสร็จสิ้นปลายเดือนมกราคม 2561

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ได้กล่าวว่า วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะเป็นวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบนานาชาติในปีการศึกษา 2561 และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินการโรงพยาบาลสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านมาเปิดบริการให้แก่ประชาชน ทั้งการดูแลสัตว์ป่วย การแนะนำทางด้านสุขภาพสัตว์ และการดูแลเฉพาะทางหลายด้าน เช่น กายภาพบำบัดและการฟื้นฟู มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ของลู่วิ่งใต้น้ำ การรักษาด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดส่องกล้องในสัตว์ คลินิกสัตว์แปลก เป็นต้น

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในระดับนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญประชาชนเข้ารับบริการโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งจะเปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้

TOP