ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายสาธารณะ โดย Visiting Professor ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ ในหัวข้อ “Clifford Geertz and his Contribution to Intercultural Hermeneutics” โดย Prof.Dr. Volker Gottowik จาก Goethe University Frankfurt Visiting Professor ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP