ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561