ข่าวเด่น

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่

 นายเจษฎา ผิวเหลือง และ นางสาวพนิตนาฏ บุญชูช่วย นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุริยน อุ่ยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชนะเลิศการประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 
การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) (สภช.) ร่วมกับ สโมสรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จัดขึ้น โดยในปีนี้เป็นการประกวดในหัวข้อ การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย (Patient Counseling Event) ซึ่งรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั่วประเทศเข้าประกวด 
 
ผลการประกวด ปรากฏว่า นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) พร้อมทั้งประกาศนียบัตรและเงินรางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับการลงคะแนนจากเภสัชกรผู้เข้าร่วมงานจำนวนหลายร้อยคนให้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้วยเช่นกัน 
 
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 เป็นของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ 

ประมวลภาพ

TOP