ข่าวทั่วไป

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาตินครศรีธรรมราช

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาตินครศรีธรรมราช
   
         พุธ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วันมาฆบูชาเวียนมาถึง
วันที่พุทธศาสนิกนึกคำนึง สิ่งลึกซึ้งพุทธรรมฉ่ำโลกา
         พระพุทธองค์ทรงนำคำสอนพิสุทธิ์ เป็นการจุดธรรมรังสีในยิหวา
พุทธสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์พงศ์พุทธา เฝ้าพระสัมมาพระสัมพุทธโคดม
         แต่ละองค์ทรงบวชให้ทั้งสิ้น เอหิภิขุธรรมถวิลสุดสวยสม
เข้า ๒๖๐๐ ปี องค์พุทธบรม ตรัสรู้ธรรมใช้ข่มกิเลสมาร
         วันนี้เป็นวันเพ็ญของเดือนสาม พุทธศาสนิกจิตงามหน้าอิ่มหวาน
ร่วมสร้างบุญหนุนเนื่องสุนทรทาน เพื่อสืบสานธรรมมรดกตกทอดไป
         ในวันนี้เมื่อสมัยพุทธกาล หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ท่านสุกใส
โดยมิได้นัดหมายแต่อย่างใด เฝ้าองค์บรมไทพุทธองค์
         สำคัญสุดสุดสำคัญในวันนี้ ชาวนครศรีธรรมราชอย่าพลาดหลง
๗ มีนาคม สิบนิ้วนบผมกราบลง ให้ท่านตรงไปร่วมกิจกรรมธรรมธาร
         ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุพิลาสล้ำ จิตชุ่มฉ่ำหมายพรากสงสาร
ผ้าพระบฎเป็นยอดบุญหนุนดวงมาน จิตสุขศานต์นำห่มบรมเจดีย์
         ตามตำนานลอยติดฝั่งปากพนังชลกระแส ชาวปากพนังนำแห่เกิดราศี
ไปยังพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเจ้าธานี แห่งนครศรีธรรมราชปราชญ์ราชัน
         ทรงนำประชาราษฎร์สู่พระบรมธาตุพระพุทธเจ้า ผ้าพระบฏผ่องขาวสดสีสัน
ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีผ่องพรรณ จิตมุ่งมั่นหมายสงบพบนิพพาน
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์

 


TOP