นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในต่างประเทศ