ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ และ นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง

นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ "Self-assembled Fe(III) Spin Crossover Materials and Films" ในงานประชุม “RSC Macrocyclic and Supramolecular Chemistry Group. Annual meeting” ณ มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน (University of Southampton) ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน (Department of Chemistry, University of Southampton) และนางสาวพีรนุช ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสหกิจศึกษาที่ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 จากโครงการ พสวท. ภายใต้การดูแลของ Dr. Jonathan Kitchen โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยคือ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง

นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ "Octahedral Co(II) Single Ion Magnets" ในงานประชุม “VIC Inorganic Chemistry Symposium 2017” ณ มหาวิทยาลัยลาโทรบ (La Trobe University) ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นความร่วมระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยโมนาช (Department of Chemistry, Monash University) และนายเจตนิพัทธ์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสหกิจศึกษาที่ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยโมนาช เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 จากโครงการ พสวท. ภายใต้การดูแลของ Prof. Keith Murray โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยคือ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง

TOP