ข่าวเด่น

เด็กนิเทศฯ ม.วลัยลักษณ์เจ๋ง คว้ารองอันดับ 2 KFC Community Heroอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการของ KFC Community Hero 2017 โครงการประกวดการนำเสนอแผนงานพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จัดโดยเคเอฟซี ประเทศไทย โดยมีแผนงานของนักศึกษาทั่วประเทศ สนใจส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 600 แผนงาน โดยในรอบสุดท้ายทำการคัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีม ผลปรากฏว่า ทีม Bone to feed และทีม How are you today สองทีมนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ สามารถผ่านเข้าสู่รอบดังกล่าว พร้อมรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ทีมละ 20,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะมีการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ

ล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เคเอฟซี ประเทศไทย ได้มีการประกาศผลการประกวด KFC Community Hero ออกมาแล้วผลปรากฏว่า ทีม Bone to feed ประกอบด้วย นางสาวจิตรานุช รอดมณี นางสาวหทัยทิพย์ ไชยสมบัติ และนางสาวอาทิวราย์ ตระกูลชินรัตน์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าของโครงการ Bone to feed สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรับ Gift Voucher ทานไก่ฟรีตลอดปี มูลค่า 10,000 บาท ด้วย

สำหรับโครงการ Bone to feed เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาสุนัขจรใน "บ้านรักสุนัข" ที่ ม.วลัยลักษณ์ มีแนวโน้มพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขค่อนข้างสูง ทางทีม Bone to feed จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของ "บ้านรักสุนัข" โดยจะนำกระดูกไก่ที่ลูกค้ากินเหลือจากเคเอฟซีมาแปรรูปเป็นอาหารเม็ดและแร่ธาตุก้อนเสริมแคลเซียมสำหรับสุนัข แทนการนำไปทิ้งหรือนำไปให้สุนัขกินโดยตรง เพราะการให้สุนัขกินกระดูกอาจเป็นอันตรายต่อลำไส้ของสุนัขได้

TOP