ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงแชมป์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วม 74 ทีม จาก 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยทีม ก่อนยุวชน 21 ทีม /ยุวชน 16 ทีม/ เยาวชน 15 ทีม/ ประชาชน 23 ทีม มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยนักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม ได้ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันปันจักลีลาหญิงทีม 3 คน( REGU) คือ นางสาวณัฐทินันท์ ใจสมุทร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2 นางสาวอัสริง มามะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นที่ 3 นางสาวอินทิรา โซ๊ะประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษปีที่ 1 และได้ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันนักกีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้หญิง ได้แก่นางสาวอัสริง มามะ รุ่น B น้ำหนัก 50- ไม่เกิน 55 กก. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นที่ 3 และน.ส.จินดารัตน์ น้ำแก้ว รุ่น C น้ำหนัก 55 – 60 กก.นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2ทั้งนี้ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการทีม กล่าวว่านี้เป็นรายการแรกของปี 2561 ทีสรรสร้างผลงานในยุทธศาสตร์ที่ 9 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ รวมทั้งเป็นแรงจูงใจแก่นักกีฬาปันจักสีลัต ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และหาประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต นำไปสู่การเป็นนักกีฬาปันจักสีลัต ที่มีคุณภาพต่อไป

ในการนี้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ จึงได้มีกำหนดในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ Universiti Utara Malaysia รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคนิค และทักษะเพื่อการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาปันจักสีลัตประจำศูนย์ต่างๆจำนวน 9 ศูนย์ฝึก ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม/ รวมทั้งนักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมด้วย 5 คน โดยมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาเป็นศูนย์กลางที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ขอฝากไปยังชาว มวล.ทุกท่าน ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเปิดโอกาสให้ได้เดินทางตามล่าความเป็นเลิศทางกีฬาให้ถึงเป้าหมาย และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคอยให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ocd.wu.ac.th/photo/index.php/event/wuphoto/22126001

TOP