ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์