ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์