นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 ทีมในการประกวดแผนการตลาด " Marketing Plan Contest โครงการ 10 by A.P. Honda "