ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายเอนก สิทธิประศาสน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายเอนก สิทธิประศาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันที่ 23 ธันวาคม 2560 รอบที่ 1 ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายเอนก สิทธิประศาสน์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 สิริรวมอายุได้ 88 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและร่วมผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP