ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดงานรำลึกและเชิดชูเกียรติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บรรยากาศ สุดซาบซึ้ง คนรัก ดร.สุรินทร์ แห่ร่วมงานจำนวนมากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนสุรินทร์ พิศสุวรรณ ประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นครศรีธรรมราช สมาคมปักษ์ใต้ภาคเหนือ และพี่น้องประชาชนคนรัก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกและเชิดชูเกียรติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลที่สร้างคุณูปการแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกแวดวง ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 300 คน ตั้งใจมาร่วมงานเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

โอกาสนี้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ตามด้วยกิจกรรมการเสวนาเชิดชูเกียรติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้นำการเสวนาเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงประวัติของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวถึงบทบาท ในการร่วมจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณจิมมี ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนคร กล่าวถึงมุมมองทางสังคมและการศึกษา คุณนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวถึงบทบาทด้านการต่างประเทศของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นบุคคลทรงคุณค่า มากด้วยความสามารถ มีคุณูปการต่อสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และด้านการต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นแบบอย่างแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยและทั่วโลก การถึงแก่อนิจกรรมของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย อาเซียน และระดับโลก การที่ทุกฝ่ายจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติที่ดียิ่งแก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวถึงบทบาทของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในการร่วมจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกิดขึ้นจากความต้องการของชาวนครศรีธรรมราช แต่คณะผู้ก่อตั้งต้องดำเนินงานภายใต้ความกดดันของความเห็นและทัศนคติที่แตกต่างกันของหลายฝ่าย ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น สังคม การเมือง และระดับชาติ และด้วยความเป็นสถาบันการศึกษาของชาวนครศรีธรรมราชทุกคน การดำเนินงานต่างๆต้องไม่ให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมากจนเกินไป ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งยังคงมีบทบาททางการเมืองในขณะนั้น ได้ช่วยมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยไม่หวังชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ใดๆทางการเมือง โดยท่านได้พูดเสมอว่า “วลัยลักษณ์มีอะไร เรียกใช้ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ ยินดีทำให้ทุกอย่าง” จึงอาจกล่าวได้ว่า การดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าไม่มี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนา ทางบุตรชายคนโตและบุตรชายคนเล็ก ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรำลึกและสดุดีบิดาในครั้งนี้ จากนั้นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้นำประกอบพิธีดูว์อาร์ ขอพรให้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถึงแก่อนิจกรรมจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลรามคำแหง สิริอายุ 68 ปี

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP