ข่าวเด่น

อธิการบดี สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนราชการและบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารส่วนราชการและบุคคลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 คุณภัทรพงศ์ พุ่มผลึก นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับเชี่ยวชาญ คุณอมรรัตน์ ภูมิวสนะ นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับเชี่ยวชาญ และคุณชณัญชิดา จันทร์สิวานนท์ นักวิเคราะห์งบประมาณณ สำนักงบประมาณ ถ.พระราม 6 ในโอกาสนี้ได้อวยพรปีใหม่และขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีเสมอมาวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 1 สีลมเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าเยี่ยมสวัสดีและอวยพรปีใหม่ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธธยาวันที่ 20 ธันวาคม 2560 อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ดร.เมเอียน ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งทางอิสราเอลให้ความสนใจเป็นอย่างมากวันที่ 19 ธันวาคม 2560 อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอาหารนิวยอร์ก โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ในโอกาสนี้ได้แนะนำโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018) ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561วันที่ 12 ธันวาคม 2560 อธิการบดี เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ณ ห้องรับรอง บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ถนนประชาชื่นวันที่ 8 ธันวาคม 2560 อธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ คุณดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ณ Lyon French Cuisine ซอยร่วมฤดี

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP