อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Society of Cambodia (PSC)