ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Society of Cambodia (PSC)

อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Essential Pain Management Workshop ซึ่งจัดโดย Pain Society of Cambodia (PSC) ณ ศูนย์จัดการประชุม Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาโดยงานประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมราว 100 คน ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทางสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง พระภิกษุ และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) และการจัดการอาการต่างๆในเบื้องต้น

ในงาน อ. นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ ยังได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์ของ palliative care ในประเทศไทย เทียบกับประเทศกัมพูชา และโอกาสในการขยายความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการวิจัยระหว่างประเทศ

สำหรับในประเทศกัมพูชานั้น หลักแนวคิดเรื่อง palliative care ยังเป็นสิ่งที่ใหม่มาก แพทย์และพยาบาล ยังต้องเจอกับความท้าทายหลายประการ เช่น การถูกจำกัดการเข้าถึงยาแก้ปวด morphine การขาดความรู้ในการจัดการอาการเบื้องต้น และขาดความตระหนักในกลุ่มโรคที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

TOP