ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นที่ 1/2560”