ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบินโดรน ในงานวันเด็กแห่งชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสาธิตการบินโดรน และแนะนำหลักการการใช้โดรน อย่างปลอดภัย เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 บริเวณอาคารวิชาการ 7 และหอดูดาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมจัดเป็น 6 รอบ เวลา 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 และ 15:00 ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมล่วงหน้า เป็นรายบุคคลหรือหมู่คณะได้ที่ คุณนัฏฐากร รวยรวย ทางอีเมลล์ rnattako@wu.ac.th หรือโทรศัพท์ 075 672005

TOP