นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งบทความ 1001 เรื่องในปี 2017 ทำลายสถิติของ Walailak J Sci & Tech