วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท