ข่าวเด่น

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีอุปการะคุณ และสื่อมวลชนส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาคศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในโอกาสปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ หน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่มีอุปการะคุณ รวมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น โดยในช่วงปลายเดือนธันวาคม2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ ได้เดินทางยังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ คุณเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้ากองบรรณาธิการบริหารข่าวนสพ.ไทยรัฐ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารบริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) บริษัทนานาวัสดุภัณฑ์ จำกัด บรรณาธิการโต๊ะข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ไทยรัฐทีวี สถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี สถานีโทรทัศน์ new)TV สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวีช่อง 34 สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และสถานีวิทยุโทรทัศน์ Etv สถานีวิทยุกระจายเสียงกระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ new)108 และสื่อมวลชนท้องถิ่นเช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนและผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยส่วนสื่อสารองค์กร

TOP