ม.วลัยลักษณ์จับมือ เบทาโกร ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา