คณะครูและนักเรียน ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง กว่า ๕๐๐ คน