มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA ถึง 31 ม.ค.61 ศึกษาที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี