สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ German International Cooperation (GIZ) ร่วมจัดประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน (Sustainable Logistics Management)