อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการ GLOBE สหรัฐอเมริกา