ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการ GLOBE สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr.Tony Murphy ผู้อำนวยการโครงการ GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับโครงการ GLOBE ให้แก่ครู นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะประธานศูนย์เครือข่าย GLOBE ภาคใต้ กล่าวว่า โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกทำงานวิจัยค้นคว้าร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์และชุมชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพื่อให้สามารถระบุแนวโน้มรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล เข้าใจแบบจำลอง และทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้

โดยโครงการGLOBE ในเมืองไทยได้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสสวท. ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าไปมีส่วนร่วมมาแล้วประมาณ 20 ปี โดยได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ ช่วยในการจัดอบรมครู นักเรียน รวมถึงการจัด Working Group การร่วมจัดประชุมนานาชาติ และการชี้แนะทิศทางการทำงานให้กับ GLOBE นานาชาติอีกด้วย

“ปัจจุบันโครงการ GLOBE ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก มีแอปพลิเคชั่นบนมือถือให้คนทั่วไปสามารถเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงไปถ่ายทอดความรู้เรื่อง GLOBE ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จังหวัดตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ฝึกการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้และร่วมกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP