ข่าวสุขภาพและกีฬา

ทัพขนไก่ มวล. ผงาด! คว้ารางวัลชิงแชมป์ระดับภาคใต้

นักกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ (ย้ง) นายยุทธชัย ฮารีบิน (โย) และ นายสรวิชญ์ สายเสมา (ใหญ่) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้สำเร็จ จากการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันรายการ ''YBC Badminton tournament 2017'' ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ในระดับภาคใต้ ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตัน เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ หลังจบการแข่งขันได้นำถ้วยรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ เดินทางกลับมหาวิทยาลัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี

นักกีฬาแบดมินตัน คือ นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมือ C และ นายยุทธชัย ฮารีบิน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สานักวิชาการจัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ลงทำการแข่งขันคู่กับ นายสรวิชญ์ สายเสมา นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งทั้งคู่ทำผลงานผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศประเภทชายคู่ ระดับมือ P และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้สำเร็จ เช่นกัน

ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแบดมินตันได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา และหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา สำหรับการแข่งขันรายการ ''YBC Badminton tournament 2017'' ในครั้งนี้มีนักกีฬาจากภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 520 คน ซึ่งมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 11 คนด้วยกัน

ผลงานของนักกีฬาชมรมแบดมินตันในปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)

1. รายการตรังจูเนียร์แบดมินตันคัพ ครั้งที่1 (Trang junior badminton cup 1st) วันที่ 21-22 ตุลาคม 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P

2.รายการ ขุนทะเลโอเพ่นครั้งที่ 5 ณ สนามแบดมินตัน บ้านขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ S

3. รายการ YBC Badminton Tournament 2017 ณ สนามแบดมินตัน เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ระหว่าง
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มือ P
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มือ C

 


TOP