ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร