ข่าวสุขภาพและกีฬา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. โดยแพทย์หญิงยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์ โทร. 0 7567 3022


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th

TOP