ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำผอ.โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมรพ.ศูนย์การแพทย์ศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เพื่อชมบรรยากาศและความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wuhospital9/

TOP