ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน สาขากายวิภาคศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2555 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา และกำหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2555

TOP