ข่าวทั่วไป

รายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนครส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "รับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์" โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 09.00 น. สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช

TOP